Jaarverslag en jaarcijfers 2017

In 2017 heeft Stichting KOZA vooral de sociaal-maatschappelijke projecten van de City Life Church in Harare ondersteund. Door de onrust in Zimbabwe is voor veel mensen moeilijker geworden om in hun eerste levensbehoeften te voorzien. Dit heeft als gevolg dat er voor Stichting KOZA weinig ruimte is voor projecten voor de lange termijn.

Financieel gezien was 2017 een goed jaar voor Stichting KOZA. Al waren de inkomsten is minder ten opzichte van 2016. Het doel voor 2018 is de financiƫle positie te consolideren.

In 2018 is de ondersteuning voor de City Life Church gericht op de ondersteuning van het kindertehuis. Daarnaast wordt er een kleinere bijdrage gedaan voor het landbouwproject in Criston Bank.

In het jaarverslag 2017 en jaarcijfers 2017 is meer te lezen over de projecten die Stichting KOZA ondersteund en hoe het jaar 2017 er financieel uit heeft gezien.