Verantwoording 2022

Hierbij publiceren wij ons jaarverslag, financieel jaarverslag en de jaarcijfers over 2022.

2022 was een turbulent jaar voor de familie Mhlambeni. Dat had in de eerste plaats te maken met hun verhuizing van Harare naar Gweru. De ambtstermijn van ds. Mhlambeni was verstreken, en daarom konden ze niet langer in de pastorie in Harare blijven wonen.

De familie bezit echter nog een stukje grond in Gweru, op het platteland, niet ver buiten de stad. Met de bijdragen van stichting KOZA hebben ze daar in 2022 een nieuw huis gebouwd, waar het hele gezin woont. We hebben daar vanuit Nederland zo’n 18.000 euro aan bijgedragen. Omdat de bouwkosten in Zimbabwe beduidend lager liggen dan in Nederland, betrof dit een substantieel deel van de totale kosten van het huis.

Net als in andere jaren hebben we ook in 2022 de schoolkosten betaald van de kinderen van het gezin Mhlambeni. Het betrof een bedrag van ruim 13.000 euro. Dit bedrag was beduidend hoger dan eerdere jaren. Dat komt omdat we een deel van het schoolgeld voor 2023 in 2022 alvast vooruit hebben betaald. In verband met de extreem hoge inflatie in Zimbabwe is het vaak lonend om grote uitgaven vooruit te betalen. Daarnaast leidde de verhuizing naar Gweru eenmalig tot hogere kosten, onder meer omdat alle kinderen daardoor nieuwe schooluniformen nodig hadden. Ook deed één van de kinderen examen.

Vooruitblik 2023: Gezien de omvang van het gezin van ds. Mhlambeni zullen de schoolbijdragen de komende jaren nog niet afnemen. Het is onze wens om deze kinderen niet slechts voor een paar jaar te helpen, maar hen te blijven ondersteunen tot zij jongvolwassen zijn. Zo dragen we niet alleen bij aan noodhulp, maar ook aan een duurzaam toekomstperspectief.

Naast deze reguliere uitgaven zou het goed zijn als we nog eens wat extra’s kunnen bijdragen, voor incidentele projecten of voor noodhulp. De ervaring leert dat hier regelmatig aanvragen voor komen, en wij zien het als onze morele plicht om ons hiervoor in te spannen. Daarom stellen we ons ten doel om de reguliere inkomsten voor 2023 naar minimaal 8.000 euro te verhogen.