Gegevens

Doelstelling
Stichting KOZA heeft ten doel:

  • Het bewerkstelligen van (kleinschalige) verbeteringen in de sociaal-maatschappelijke situatie van bewoners van sloppenwijken in zuidelijk Afrika;
  • De verbetering en uitbreiding van sociaal-maatschappelijk georiënteerd kerkelijk werk in zuidelijk Afrika;
  • Het verlenen van ontwikkelingshulp.

Deze doelstelling is vastgelegd in de statuten, bij oprichting van stichting KOZA op 19 juli 2010.

Samenstelling bestuur
Het bestuur van stichting KOZA bestaat momenteel uit de volgende personen:

  • Martijn van Leerdam (voorzitter)
  • Maarten Kruimer (secretaris)
  • Bert Kramer (penningmeester)

Beloningsbeleid
Geen van de medewerkers van stichting KOZA ontvangt een beloning voor de uitgeoefende activiteiten. Er is slechts sprake van vrijwilligerswerk.

Bestanden
Hieronder vindt u enkele bestanden die u kunt downloaden.

Beleidsplan-2018-2021

Jaarverslag 2022

Financieel Jaarverslag 2022

Jaarcijfers 2022