Jaarverslag 2023

Hierbij publiceren wij ons jaarverslag en financieel jaarverslag over 2023.

Met de ingezamelde bijdragen waren we in 2023 in staat om een bijdrage van ruim zes duizend euro te leveren aan de scholing van een aantal kinderen in Zimbabwe. Het betreft de (pleeg)kinderen van David en Kudzai Mhlambeni, met wie we al samenwerken vanaf het begin van de stichting in 2010. Naast de bijdrage aan de schoolkosten droegen we ruim vier duizend euro bij aan het levensonderhoud van het gezin.

De jaarlijkse bijdragen aan scholing en levensonderhoud ambiëren we voor langere tijd te blijven volhouden, vanwege de extreme armoede die Zimbabwe de afgelopen decennia getroffen heeft. Op deze manier dragen we bij aan de ontwikkeling van een aantal kinderen gedurende langere tijd, in de hoop dat er een tijd komt waarin zij zichzelf aan de armoede kunnen ontworstelen.

De afgelopen jaren had Zimbabwe regelmatig te maken met extreme weersomstandigheden, zoals overstromingen, droogtes en cyclonen. 2023 was in dit opzicht een redelijk goed jaar. Met de terugkeer van het weerfenomeen El Nino verwachten we in 2024 echter minder geluk. Deze omstandigheden hebben veel effect op de zelfredzaamheid van onze partners in Zimbabwe. Naast de inkomsten van Stichting KOZA zijn zij afhankelijk van kleinschalige landbouw en veehouderij, en klussen voor de (armlastige) Presbyteriaanse Kerk van Zimbabwe.

Terwijl de weersomstandigheden meevielen, was de politieke situatie wederom instabiel. De verkiezingen van augustus 2023 brachten veel geweld en intimidatie met zich mee. De familie Mhlambeni en hun netwerk bleven hier gelukkig voor gespaard.

Naast de bijdragen aan scholing en levensonderhoud hebben we in 2023 wel eenmalig een bijdrage uitgetrokken voor het afgrenzen van het perceel waar de door ons gesponsorde familiewoning van de familie Mhlambeni op staat. Dit was een eis van de sociale dienst van Zimbabwe. Het verkiezingsgeweld speelde zich af door het hele land, en de sociale dienst eiste daarom van iedere pleegouder dat er extra veiligheidsmaatregelen werden genomen.