Jaarverslag en jaarcijfers 2020

Voor 2020 is het jaarverslag opgesteld. Daarin leest u een terugblik op de situatie in Zimbabwe, de uitgeoefende activiteiten van Stichting KOZA en kijken we vooruit op de komende tijd.

Daarnaast publiceren wij ook onze jaarcijfer waarmee we inzicht geven in de inkomsten en uitgaven.