Doneren

Van het bedrag dat u overmaakt aan Stichting KOZA komt ongeveer 98% terecht bij onze partnergemeente in Harare, Zimbabwe: de Presbyteriaanse City Life Church. Zij financieren daarvan een kindertehuis, een missionair/diaconale buitenpost op het platteland en het werk van de gemeente in brede zin.
Slechts 2% van de inkomsten van stichting KOZA gaat aan overheadkosten op.

Het rekeningnummer van stichting KOZA is NL68TRIO0198352077. Stichting KOZA is aangesloten bij de duurzame Triodos Bank.

Het verzoek tot toekenning van het predikaat ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) is eind 2012 toegekend door de belastingdienst. Vanaf dat moment zijn alle giften die bij stichting KOZA binnenkomen volledig aftrekbaar van de belasting.

Stichting KOZA staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam, inschrijfnummer 50426532. Het fiscale nummer van stichting KOZA is 8227.32.208.