Wat doet stichting KOZA

Stichting Kerkelijke Opdracht Zuidelijk Afrika (KOZA) is in 2010 opgericht door drie vrienden, die bevriend waren geraakt met een buitenlandse student. Die buitenlandse student was David Mhlambeni, dominee in Zimbabwe, getrouwd en vader van twee kinderen. Om zijn werk in de straatarme gebieden van zuidelijk Afrika te ondersteunen, hebben zijn vrienden stichting KOZA opgericht.

DSC04896

Sinds de hyperinflatie van 2000 en de jaren daarna is Zimbabwe straatarm geworden, en leven miljoenen mensen onder de armoedegrens. Dat betekent voedseltekort, nauwelijks scholing, nauwelijks medische zorg en veel sociale problematiek.

Stichting KOZA stelt zich ten doel om de sociaal-maatschappelijke situatie op kleinschalige wijze te verbeteren, beginnend bij het werk van één gezin: het gezin van David Mhlambeni. David als dominee en zijn vrouw, Kudzai, als lerares, timmeren samen aan de weg. Of het nu in Soweto is of in Harare, hun werk maakt een verschil.

Binnenin de kerk: de kansel, en een lezenaar ernaast.