Jaarcijfers 2016

De jaarcijfers over 2016 zijn vastgesteld. De cijfers geven snel inzicht in wat de opbrengsten waren en waaraan het geld besteed is.

Het publiceren van deze jaarcijfers zijn wij ook verplicht vanwege het feit dat we Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zijn. Het voordeel hiervan is dat je als donateur belastingvoordeel kunt krijgen!