Jaarverslag 2018

Voor Zimbabwe was 2018 opnieuw een lastig jaar. De situatie in dit land heeft ervoor gezorgd dat Stichting KOZA vooral hulp heeft gegeven aan het wel en wee van de weeskinderen die door de City Life Church in Harare worden opgevangen.

In 2018 heeft Stichting KOZA ruim 12.000 euro naar Zimbabwe gestuurd. Dit bedrag is lager dan in 2017. En ook in 2019 wordt een verlaging van de inkomsten verwacht. De komende tijd wordt gekeken welke strategie hierin gevolgd gaat worden.

Gezien de situatie in Zimbabwe blijft de steun van stichting KOZA onverminderd van belang.

Lees verder in het jaarverslag 2018