Categoriearchief: Nieuws

Jaarcijfers 2018

De jaarcijfers van Stichting KOZA over 2018 zijn verschenen. Zoals al in het jaarverslag te lezen is, was 2018 een jaar waarin de inkomsten terug liepen. Ondanks dat hebben we toch  in 2018 ook mooie ondersteuning kunnen bieden.

Met het publiceren van de jaarcijfers wordt financieel inzicht gegeven in de stichting. Verder voldoen we hiermee aan de verplichtingen van een ANBI. Dit heeft voor de donateur als voordeel dat de giften fiscaal aftrekbaar zijn.

Jaarverslag 2018

Voor Zimbabwe was 2018 opnieuw een lastig jaar. De situatie in dit land heeft ervoor gezorgd dat Stichting KOZA vooral hulp heeft gegeven aan het wel en wee van de weeskinderen die door de City Life Church in Harare worden opgevangen.

In 2018 heeft Stichting KOZA ruim 12.000 euro naar Zimbabwe gestuurd. Dit bedrag is lager dan in 2017. En ook in 2019 wordt een verlaging van de inkomsten verwacht. De komende tijd wordt gekeken welke strategie hierin gevolgd gaat worden.

Gezien de situatie in Zimbabwe blijft de steun van stichting KOZA onverminderd van belang.

Lees verder in het jaarverslag 2018

Tussen hoop en vrees

In juli waren er presidents- en parlementsverkiezingen in Zimbabwe. Waarnemers lieten weten dat er dit keer minder onregelmatigheden waren dan tijdens de voorgaande verkiezingen. Maar ook dit jaar waren knokploegen, intimidatie, en sterke vermoedens van fraude niet van de lucht.

Ondertussen blijft Zimbabwe één van de armste landen ter wereld, mede vanwege economische sancties van Westerse landen. Die sancties zijn natuurlijk niet bedoeld om de bevolking te treffen. Maar dat gebeurt helaas wel.

Dat zien we ook in de City Life Church, en in het kindertehuis dat door de City Life Church wordt gerund. Jaar in jaar uit is het sappelen. Dag in dag uit is er dat hongergevoel. Kerken in Nederland moeten soms wat creatief zijn met hun boekhouding, om de cijfers nog enigszins goed te laten uitkomen. Maar dat is niets bij de financiële problemen van gewone mensen in Zimbabwe – en dus ook de kerk.

Lees verder

Jaarverslag en jaarcijfers 2017

In 2017 heeft Stichting KOZA vooral de sociaal-maatschappelijke projecten van de City Life Church in Harare ondersteund. Door de onrust in Zimbabwe is voor veel mensen moeilijker geworden om in hun eerste levensbehoeften te voorzien. Dit heeft als gevolg dat er voor Stichting KOZA weinig ruimte is voor projecten voor de lange termijn.

Financieel gezien was 2017 een goed jaar voor Stichting KOZA. Al waren de inkomsten is minder ten opzichte van 2016. Het doel voor 2018 is de financiële positie te consolideren.

In 2018 is de ondersteuning voor de City Life Church gericht op de ondersteuning van het kindertehuis. Daarnaast wordt er een kleinere bijdrage gedaan voor het landbouwproject in Criston Bank.

In het jaarverslag 2017 en jaarcijfers 2017 is meer te lezen over de projecten die Stichting KOZA ondersteund en hoe het jaar 2017 er financieel uit heeft gezien.

Beleidsplan 2018-2021

Voor de periode tot en met 2021 is een nieuw beleidsplan opgesteld.
In dit beleidsplan staat de concrete uitwerking voor de komende periode van de doelstellingen van stichting KOZA. Deze doelstellingen zijn:

  • het bewerkstelligen van verbeteringen in de sociaal-maatschappelijke situatie van bewoners van de sloppenwijken van zuidelijk Afrika;
  • de verbetering en uitbreiding van sociaal-maatschappelijk georiënteerd kerkelijk werk in de sloppenwijken van zuidelijk Afrika;
  • het verlenen van ontwikkelingshulp in het algemeen.

Benieuwd hoe afgelopen periode eruit zag en welke plannen er zijn tot en met 2021? Lees dan verder in het beleidsplan 2018-2021.

Een vrij Zimbabwe?

In november is Mugabe afgezet, in wat ook wel een paleiscoupe wordt genoemd. De voormalige held van de bevrijding en later de verwoester van de economie, de op één na langstzittende dictator van heel Afrika, is eindelijk verdwenen van het toneel.

Of men er in Zimbabwe veel mee opschiet, is de vraag. In het begin was de euforie groot. Het kan alleen maar beter worden, denken de mensen al heel lang. Maar de nieuwe president, Emerson Mnangagwa, is Mugabe’s voormalige rechterhand. Dat belooft weinig goeds.

Het land zit barstensvol natuurlijke hulpbronnen en toeristische mogelijkheden. Ooit was Zimbabwe de graanschuur van heel zuidelijk Afrika. Maar wil er iets veranderen, dan moet er eerst iets veranderen aan de vriendjespolitiek, corruptie en onderdrukking in het land.

Lees verder

Blut

Stelt u zich eens voor dat uw spaargeld opeens de helft minder waard is, omdat alles in een paar weken tijd twee keer zo duur geworden is. Levensmiddelen, benzine, medicijnen en kleding. In Zimbabwe maakt men dat deze dagen mee. En niet voor het eerst. Hoewel de regering volhoudt dat er 0% inflatie is, is de straatwaarde van simpele levensmiddelen als brood en fruit de afgelopen weken heel hard omhoog gegaan. Alleen wie de beschikking heeft over harde valuta, euro’s of dollars, kan nog onbekommerd zorgen voor zijn geliefden en zichzelf.

We verzamelen nu al enkele jaren geld voor Zimbabwe. Telkens maken we plannen voor de middellange termijn, zodat er iets kan worden opgebouwd. En telkens worden we weer achterhaald door de economische en politieke rampspoed, waardoor het land getroffen wordt.
Het geld dat we inzamelen komt dan ook steevast terecht waar het op dit moment het hardste nodig is: voedselvoorziening, schoolgeld voor de kinderen, de zorg voor de meisjes in het kindertehuis, waarvan enkelen besmet zijn met HIV-aids. Het is een druppel op de gloeiende plaat, denk ik weleens. Maar als je iemand kunt helpen, dan moet je het niet nalaten. Dat is, heel eenvoudig, wat we doen met dit project. We helpen mensen te overleven in een zeer zware tijd.

Hoe kunt u bijdragen aan ons werk? U kunt ons ondersteunen door een gift overmaken. De gegevens hiervoor vind u hier. In Maassluis wordt er in de Immanuelkerk en in Koningshof bovendien regelmatig voor ons gecollecteerd. We hopen op uw hulp.

Jaarcijfers 2016

De jaarcijfers over 2016 zijn vastgesteld. De cijfers geven snel inzicht in wat de opbrengsten waren en waaraan het geld besteed is.

Het publiceren van deze jaarcijfers zijn wij ook verplicht vanwege het feit dat we Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zijn. Het voordeel hiervan is dat je als donateur belastingvoordeel kunt krijgen!

Jaarverslag 2016

In eerder bericht gaven we al een korte terugblik op 2016.
Het was een jaar waarin we veel hebben betekend. Twee projecten kenmerken afgelopen jaar: de aanschaf van een autobus en een grote waterpomp.

In het Jaarverslag is meer te lezen over deze projecten en overige hulp die geboden is. Verder wordt er ingegaan op geldwerving en inkomsten. Afsluitend is er ook een vooruitblik op 2017. Een jaar waarin we hopen dat we opnieuw twee projecten kunnen realiseren.